Nyheter

Nya tekniker, strängare miljökrav och nya upptäckter. Det händer alltid något nytt på vårt område. Vi är stolta över att vara i framkant av utvecklingen, och vi arbetar ständigt med att optimera och framtidssäkra våra maskiner och avfallssystem. Här kan du läsa mer om allt nytt som händer i vår värld. Det är mycket troligt att det också berör dig.

Med omlastningsstationer från Varig Teknik upplever kommunerna lägre transportkostnader, mindre problem med avfallshantering och bättre arbetsmiljö.

Färre körda kilometer, mindre koldioxidutsläpp och otaliga sparade mantimmar är några av fördelarna for Gribskovs kommun i Danmark.