Balpress

Optimera det dagliga arbetet med en balpress

Balpress av hög kvalitet? Vi på Varig Teknik & Miljö AB har ett brett sortiment av kvalitetesbalpressar från bland annat tyska DIXI. Oavsett om du är i behov av en halvautomatisk press eller en helautomatisk har vi balpressen för dig! Genom vårt breda sortiment säkerställer vi en lösning där hanteringen av olika avfallstyper optimeras i förhållande till kvantiteter och typer. Med en balpress kan man hantera allt från papp och papper till olika plasttyper, burkar och tunnor. Det finns goda möjligheter att välja en lösning där samma press kan hantera flera olika typer av avfall simultant. Samtliga balpressar är utrustade med LED-Display där du kan välja allt ifrån avfallstyp, balstorlek och cykeltid, vilket hjälper till att optimera det dagliga arbetet med balpressarna.

kontakta oss på Tel: 0771-886 835