Med en stationär rollpack från Varig Teknik & Miljö AB kan du uppnå en volymreducering på upp till 80%, du kan med andra ord spara in upp till 4 av 5 transporter.

Då det är tyngden mot materialet som är avgörande för resultatet har Varig Teknik & Miljö AB följande rulltyngder i vårt sortiment

Modell           Rullvikt       Rullbredd           Armvikt      Totalvikt mot materialet  Med tillbehör som avskrapare ökar vikten med ytterligare 200 kilo

1                        1300               1750                 750               1650 kilo

2                        1600               1750                 900               2000 kilo

3                        1800               2000                 900               2200 kilo

Välj rätt tyngd för ditt material, så blir din investering rätt i förhållande till effekt

       Rullekomprimator for ulike avfallstyper fra Varig Teknikk Milj      Treknuser fra Varig Teknikk Milj

       Rullekomprimator for pne container fra Varig Teknikk Milj             Rullekomprimator for hageavfall fra Varig Teknikk Milj

Container 

Avfall 

Utan rullkomprimator

 Med Gigant  1750

35 m3   Wellpapp 1200 kg  6000 kg 
35 m3   Träpall 1500 kg  8000 kg 
35 m3   Fruktlådor 1200 kg  8000 kg 
 30 m3 Möbler 1500 kg   7000 kg