Varig-Online (Vägningssystem)

Varig Teknikk & Miljø tilbyr nettbasert veiesystem for avfallsregistrering. Systemet benyttes der flere brukere skal benytte samme avfallsløsning slik som kjøpesentre, borettslag, leilighetskomplekser og bedrifter mm og er designet  for komprimatorer og containere. Systemet kan også leveres til løftevendere for veiing og registrering av avfallsbeholdere. 

Nøkkelkortet registreres i leser på terminal, og avfallsfraksjon velges dersom det er flere fraksjoner, ellers åpnes lokket på første tilgjengelige komprimator automatisk og avfallet kastes inn. Deretter leses kortet av på nytt, lokket lukkes, veiing og registrering er utført. Systemet er meget intuitivt og enkelt å bruke, data og rapporter samt status på komprimator er tilgjengelig via nettbasert løsning som lett også integreres med eiers egne systemer.

 

                            Veieramme for komprimatorer og containere 

Det er mange som kan nyte godt av systemet, meget enkel tilgang gjennom nettleser gjør at rapporter og status raskt kan fremskaffes

 

 Veieramme for komprimatorer og containere                 Avfallsregistrering fra Varig Teknikk Milj

                          Meget enkel tilgang og brukergrensesnitt                                                          Enkel plassering av komprimator

 

                                                          Avfallsregistrering fra Varig Teknikk Milj         

                                                          Her er det bare å velge avfallsfraksjon, og lokket åpner seg automatisk

        

  

 Veieramme for komprimatorer og containere            Veieramme for komprimatorer og containere    Avfallsregistrering fra Varig Teknikk Milj AS

 

 Hovedkomponenter for avfallsregistrering: Veieramme, brukerterminal og nøkkelkort