Med omlastningsstationer från Varig Teknik upplever kommunerna lägre transportkostnader, mindre problem med avfallshantering och bättre arbetsmiljö

Framtidens kommunala avfallshantering kommer att ske  med container på räls kopplat till en omlastningskomprimator

Så lyder budskapet från Björn Mårtensson, som är chef för Varig Teknik & Miljö i Sverige.

Han har samarbetat med Laholms kommun och har etablerat en modern omlastningsstation för hantering av hushållens sorterade avfall med utrustning från Varig Teknik & Miljö.

”Genom att använda en omlastningskomprimator och åtta containrar på ett rälssystem har Laholms kommun fått en mycket effektiv hantering av de fyra olika fraktioner man återvinner i systemet,  säger Björn Mårtensson.

”Omlastningsstationen med containrar på rälssystem är den första i sitt slag i Sverige. Men med de fina miljö- och leveransresultat som kommunen har uppnått är det mycket sannolikt att fler svenska kommuner i framtiden kommer att välja att investera i liknande omlastningsstationer, berättar Björn Mårtensson.

Och det gör de i så fall helt rätt i. Förutom att minska antalet körda kilometer ger omlastningsstationerna nämligen både bättre arbetsmiljö och en betydligt smidigare avfallshantering. Det är sådant som bidrar till ett hållbarare samhälle.

”Våra omlastningsstationer är ett slutet system med automatisk byte av containrar som hanterar både hushålls- och industriavfall. Enligt våra kunder ger omlastningsstationerna en bättre arbetsmiljö och mindre krångel vid hantering av avfall, säger Henning Vestergaard, försäljningschef Varig Teknik & Miljö i Danmark.

Läs mer om Varig Teknik & Miljös omlastningsstationer

 

Populär avfallshantering i Danmark

I Danmark används de moderna omlastningsstationerna redan mycket mer än i Sverige. Gribskov kommun är en av 5–10 kommuner i Danmark som under de senaste 10 åren har haft stora framgångar med att använda Varig Teknik & Miljös omlastningsstationer för att minska mängden biologiskt avfall och restavfall.

Enligt Henning Vestergaard ökar intresset för omlastningsstationer som en framtida avfallslösning:

”Det har varit stort intresse för våra omlastningsstationer i Danmark de senaste åren, så det går bara framåt. I år bygger vi omlastningsstationer till Hjørrings, Langelands och Tønders kommun i Danmark, och vi förväntar oss lika bra resultat som i Laholms kommun i Sverige.”

 

Förhoppningar om norskt intresse för omlastningsstationer

Även i Norge kan framtidens avfallshanteringen mycket väl ske på rälssystem. 2003 skaffade man på Bærums kommun en omlastningsstation med åtta containrar och i maj 2019 köpte man in ytterligare 8 containrar. Och med tanke på kommunernas insatser för hållbara lösningar finns det hopp om att användningen av smarta omlastningsstationer kommer att öka ännu mer.

”Med ett ökat fokus på omlastningsstationer och deras goda resultat hoppas vi på ett ökat intresse bland kommunerna i Norge. Det finns många gammaldags omlastningsstationer, som med fördel kan uppgraderas”, säger Harald Haug, vd på Varig Teknik & Miljö i Norge.