Nyheter

Nya tekniker, strängare miljökrav och nya upptäckter. Det händer alltid något nytt på vårt område. Vi är stolta över att vara i framkant av utvecklingen, och vi arbetar ständigt med att optimera och framtidssäkra våra maskiner och avfallssystem. Här kan du läsa mer om allt nytt som händer i vår värld. Det är mycket troligt att det också berör dig.