Search
Close this search box.

Tack vare omlastningsstationen sparar kommunen ca 1 miljon kronor varje år

Färre körda kilometer, mindre koldioxidutsläpp och otaliga sparade mantimmar är några av fördelarna for Gribskovs kommun i Danmark

Vid återvinningsstationen Højelt på Bøgebjergvej i Græsted i Gribskovs kommun på norra Själland i Danmark står en 29 ton tung komprimator. Den tunga maskinen installerades för 10 år sedan av Varig Teknik & Miljö och kallas på fackspråk för en ”omlastningsstation”. Det har fördelen att den hanterar både avfall och bioavfall tillsammans utan att det behöver sorteras separat.

Omlastningsstationen är den främsta anledningen till att Gribskovs kommun varje år sparar ca 1 miljon kronor på sin avfallshantering.

Det berättar Henrik Coff Andersen, som är driftsassistent i Gribskovs kommun, och som har ansvarat för kommunens avfall i mer än 12 år.

”Den största fördelen ligger i avfallshanteringen”, säger han.

När landets sopbilsförare tömmer invånarnas soptunnor i sopbilen, sätter de vanligtvis kurs mot närmsta förbränningsanläggning så snart sopbilen är full. Det kan bli ganska långa körningar, eftersom det inte finns så många förbränningsanläggningar i Danmark.

 

Omlastningsstationen komprimerar avfallet fyra till sex gånger

”I Gribskovs kommun tar sopbilsförarna dock vägen förbi omlastningsstationen vid Højelt återvinningsstation på Bøgebjergvej. Där komprimeras allt avfall, vilket ger kommunen mycket stora besparingar”, berättar Henrik Coff Andersen.

”Med omlastningsstationen kan vi med bara en lastbil transportera lika mycket avfall som det normalt krävs sex sopbilar för att frakta. Det är en enorm besparing i mantimmar och koldioxidutsläpp när avfallet ska transporteras långt. Jag tror att kommunen sparar minst 1 miljon kronor per år på mantimmar och diesel. Dessutom minskar ju koldioxidutsläppen”, säger Henrik Coff Andersen.

Omlastningsstationen underlättar avfallshanteringen

Förutom klimatfördelarna och den kommunala budgetbesparingen är Henrik Coff Andersen också nöjd med att omlastningsstationen i Græsted är automatiserad och användarvänlig:

”När sopbilarna kommer in med sopor kan man styra hela processen från ett kontrolltorn. Till skillnad från den gamla omlastningsstationen, som vi hade för över 10 år sedan, byter den här containrarna själv. Det gör allt mycket lättare, och personalen är faktiskt aldrig i direktkontakt med avfallet. Den är också mycket tillförlitlig.”

Han tvekar därför inte att rekommendera omlastningsstationerna från Varig Teknik & Miljö till andra kommuner:

”Det är en stor investering. Vår omlastningsstation är specialutvecklad för att passa exakt till våra byggnader. Men i en kommun där det är längre än 50 km till förbränningsanläggningarna hävdar jag att det lönar sig på lång sikt – både ekonomiskt och miljömässigt”, säger han.