Search
Close this search box.

Omlastningsstationer

Varig Teknik & Miljö AB marknadsför omlastningsstationer som vi anpassar efter behov. Vi har en bred väldokumenterad erfarenhet av projektering och leverans av omlastningsstationer i flera länder. Typiskt för en omlastningsstation är att den hanterar ett flertal fraktioner i samma omlastningskomprimator och att man helt automatisk genomför skifte av container på ett snabbt sätt. Med unika specialanpassade lösningar skapar vi system som ger ökad lönsamhet, mindre luktproblem och en renare miljö på omlastningsstationen.

Kontakta oss för en demonstration på en av våra levererade omlastningsstationer.