Search
Close this search box.

Cardboxpress 200

Den stora inmatningsöppningen är alltid öppen och redo att ta emot era kartonger. Lägg bara in kartongen, tryck på start eller om du valt optionen autostart med sensor som känner av fyllnadsgraden som då själv startar processen. Inga luckor som skall öppnas ostängas, inga balar som skall bindas, bara att slänga i kartongen och gå därifrån så sköter

CARDBOXPRESS 200 resten. Mer information finner du i produktbladet