Mobil komprimator liftdumperutförande

Mobila komprimatorer i liftdumperutförande finns i två varianter, dels med pressplatteteknik och med pendelteknik.  Pressplattetekniken använder man för torra material medan man använder pendeltekniken för blöta material då den har en självrensande pendelpressram och vätsketät utförande i övrigt.  En fördel är att ingen speciell installation behövs utan det går bra att ställa ner komprimatorn direkt på marken.

Bilden ovan visar en SPB AN en vanlig komprimator med traditionell pressram i liftdumperutförande.
Bilden ovan visar en SPB SW AN, en vätsketät pendelkomprimator i liftdumperutförande