Mobil pendelkomprimator

För blött eller organiskt avfall som livsmedelsavfall, slaktavfall mm rekomenderar vi Husmanns SPB SW modellserie. Det som verkligen utmärker denna komprimator är dess vätsketäta system för att få tömningsdörren helt tät.

Som standard levereras alla vätsketäta pendelkomprimatorer med en unik centrallåsning som ser till att tömningsdörren sluter tätt och att ingen vätska rinner ut. Denna standard är så vitt vi känner till unik för våra leveranser, vad vi känner till har andra leverantörer som standard extra spännskruvar som skall tras åt för hand med en stor risk att det inte blir gjort och man vill inte ha kategori 3 avfall ner i dagvattenbrunnen.