Search
Close this search box.

Mobil standard

Vår mobila komprimator Husmann SPB SEL är vår storsäljare. Den höga kvalitén ger mycket lång livslängd och den höga presskraften ger höga vikter på materialet. De kraftiga cylindrarna driver pressramen över 400 mm in i containern bakom brytbalken varje slag, detta gör att materialet stannar kvar i containern utan att jäsa ut. De släta sidorna underlättar tömning och medger egen reklam på de stora ytorna.

 

Vi säljer den ofta i ett paket där följande ingår.

 • Husmann mobila komprimator SPB SEL 20 -E
 • 75% full lampa som
 • Containern är 200 mm eller 300 mm konisk vilket gör att behovet av ett så kallat flytande tak inte längre finns utan även svåra material släpper fint och det går snabbt att tömma komprimatorn.
 • Synlig tryckmanometer där fyllnadsgraden kan följas helt analogt upp till 100%, detta är bra för då kan man verkligen utnyttja kapacitetet full ut.
 • Fasvändare i elanslutningen som gör inkopplingen enklare och snabbare
 • 5 meter 400V 16A anslutningskabel.
 • Powerpack med Bosch SILENT Hydraulpump, enkelt uppgraderingsbar till SUPER SILENT.
 • Bronslagrade stålrullar med fettnipplar
 • Helgalvaniserat låssystem till tömningsdörr med överdimensionerat galvaniserat spärrhandtag.
 • Sollid brytbalk i S355 JS stål skapar en deformationsfri brytbalk vilket medger en längre livslängd.
 • Korsförstärkt lastväxlarram
 • Stål-Material i Husmann SPB serien

Del av komprimator                                 Tjocklek                             Plåtkvalité

Sidoplåtar komprimator                           8mm                                   S 235 JS

Golvplåt komprimator                              8 mm                                   S 355 JS

Pressram i pressriktning                           10 mm                               S 355 JS

Följeplåtar pressram                                  8 mm                                 S 235 JS

Sidoplåt komprimator                               6 mm                                 S 355 JS

Containerväggar, tak o golv                     4 mm                                S 235 JS

Vikt

Modell                                kilo

SPB SEL                            5.300 kilo

 

Säkerhetsanordningar

 • 2 st nödstopp.
 • Pressramen startar alltid att gå bakåt även om nödstopp varit intryckt
 • Följeplåtarna över pressramen är förstärkta och vinkelfrästa för att på bästa möjliga sätt sluta tätt mot varandra och därmed förhindra skräp att hamna bakom pressramen.
 • Justerbara polyamidskenor under och på sidorna av pressramen säkerställer en låg friktion och förlänger livslängden.
 • Förstärkt tömningsdörr med lyftbar krok samt utrustad så att den går att köra baklänges.
 • Lackerad i tvåkomponents lackering enligt ISO 12944 utförande C3 High.
 • Säkerhetsbrytare på servicelucka,  (går inte att starta maskinen är serviceluckan är öppen)
 • Patenterad säkerhetsbygel som förhindrar tömningsdörr att öppnas okontrollerat vid tömning. 
 • Låsbar huvudströmbrytare för hänglås.
 • Waste deflecting section i tömningsdörr som vänder upp materialet så att containerdelen fylls optimalt vilket resulterar i högre vikter.
 • Oljenivåsensor.
 • Oljetemperatursensor
 • Motorskydd
 • Maskinen uppfyller de senaste säkerhetskraven enligt SS-EN 16486:2014 och är CE märkt
 • Dubbla lås till lock över ikastet, låsen kan låsas med ett hänglås.
 • Uppfyller SS3021 
 • Leverans sker DDP vilket betyder att vi ansvarar för godset fram till leveransort. 
 • Installation, service och underhåll sköts av oss och våra tekniker