Search
Close this search box.

Varig-Online (Vägningssystem)

Varig Teknikk & Miljø tilbyr nettbasert veiesystem for avfallsregistrering. Systemet benyttes der flere brukere skal benytte samme avfallsløsning slik som kjøpesentre, borettslag, leilighetskomplekser og bedrifter mm og er designet for komprimatorer og containere. Systemet kan også leveres til løftevendere for veiing og registrering av avfallsbeholdere.

Nøkkelkortet registreres i leser på terminal, og avfallsfraksjon velges dersom det er flere fraksjoner, ellers åpnes lokket på første tilgjengelige komprimator automatisk og avfallet kastes inn. Deretter leses kortet av på nytt, lokket lukkes, veiing og registrering er utført. Systemet er meget intuitivt og enkelt å bruke, data og rapporter samt status på komprimator er tilgjengelig via nettbasert løsning som lett også integreres med eiers egne systemer.

Det er mange som kan nyte godt av systemet, meget enkel tilgang gjennom nettleser gjør at rapporter og status raskt kan fremskaffes

Meget enkel tilgang og brukergrensesnitt
Enkel plassering av komprimator
Her er det bare å velge avfallsfraksjon, og lokket åpner seg automatisk
Hovedkomponenter for avfallsregistrering: Veieramme, brukerterminal og nøkkelkort